Osnovna djelatnost projektnog ureda je izrada strojarske projektne dokumentacije, inženjering i konzalting, te projektantski i stručni nadzor nad izvođenjem instalacija
   
       
  Što radimo:   Područja naše djelatnosti:
       
  - idejna riješenja   - stabilne instalacije za gašenje požara vodom:  Sprinkler i Drencher
  - idejne projekte   - stabilne instalacije za gašenje požara plinovima: FM200, CO2.. 
  - glavne projekte   - unutarnje i vanjske hidrantske instalacije
  - izvedbene projekte   - grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija                                         
  - projekte izvedenog stanja   - plinske instalacije
  - stručni nadzor nad izgradnjom   - vodovod i kanalizacija